Apa SAHO. E-FEK itu? SAHO. E-FEK adalah brand fashion kolaborasi antara Eko Tjandra dan Fey